Bảng Giá

Bảng Giá

Bảng Giá

 • Bảng Giá

  Khám Và Tư Vấn MIỄN PHÍ 
  Nhổ Răng Sữa
  Cạo Vôi Và Đánh Bóng Răng             150.000đ - 400.000đ/2 hàm 
  Tẩy Trắng Răng 2.500.000đ/2 hàm
  Trám Răng Thẩm Mỹ 100.000đ - 400.000đ/1Răng
  Nội Nha (Chữa Tủy R 1-2 Chân) 400.000đ - 500.000đ/1Răng
  Nội Nha (Chữa Tủy R 3 Chân) 500.000đ/1Răng
  Nhổ Răng 1 Chân 200.000đ - 300.000đ/1Răng
  Nhổ Răng 2-3 Chân 400.000đ - 600.000đ/1Răng
  Tiểu Phẫu Răng Khôn 1.500.000đ - 3.500.000đ/1Răng
  Phục Hình Răng Tháo Lắp  
    • Răng Việt Nam 150.000đ/1Răng
    • Răng Composite 300.000đ/1Răng
    • Răng Sứ 500.000đ/1Răng
  Phục Hình Răng Cố Định  
    • Răng Sứ Mỹ 1.200.000đ/1Răng
    • Răng Sứ Titan 2.000.000đ/1Răng
    • Răng Sứ Ziconia 4.500.000đ/1Răng
    • Răng Sứ Cercon 5.500.000đ/1Răng
    • Răng Sứ Vita 6.500.000đ/1Răng
  Chỉnh Hình Hô - Móm 20.000.000đ - 50.000.000đ/2 hàm