Nâng mũi, độn cằm Hàn Quốc, Nâng mũi S Line, Độn cằm V Line, Sụn độn mũi, cằm, má

Nâng mũi, độn cằm Hàn Quốc, Nâng mũi S Line, Độn cằm V Line, Sụn độn mũi, cằm, má

Nâng mũi, độn cằm Hàn Quốc, Nâng mũi S Line, Độn cằm V Line bằng sụn độn mũi, cằm, má gọt từ bánh silicone do Hãng Hanson Medical Inc, Mỹ; Allied Biomedical Inc, Mỹ và AART.,Inc Mỹ sản xuất.